GARANȚIE

Termenii garanției se aplică numai aparatelor electrocasnice. Termenii de garanție

1. Garantia se acorda pe o perioada de 12 luni de la data vanzarii marfii la prezentare card de garantie. Perioada de garanție începe de la data vânzării produsului.

2. Produsul vândut conține componente electronice care necesită o respectare strictă condițiile de manipulare, transport, depozitare, punere în funcțiune, exploatare, întreținere și reparații conform specificațiilor în manual/manual de utilizare sau set de instrucțiuni sau alt document similar.

3. În sensul acestei garanții, „produs” înseamnă doar esențial dispozitiv, cu excepția accesoriilor acestuia.

4. Garanția este valabilă numai dacă produsul a fost utilizat în condiții normale conditii de operare.

Următoarele cazuri vor anula garanția:

  • _ nerespectarea condițiilor de manipulare, transport, depozitare, punere în funcțiune, operare și întreținere prevăzute în documentul de însoțire documentatia produsului
  • _ nerespectarea termenilor de utilizare cuprinsi in manualul de utilizare/manual sau set de instrucțiuni sau alt document similar
  • _ în cazul intervențiilor de service, reparațiilor, deteriorării etichetei produsului sau deschiderii produse, asamblarea/demontarea unitatilor de orice fel, efectuata de persoane neautorizate producător
  • _ în cazul utilizării surselor de alimentare sub 220 volți și peste 235 volți 50 Hz
  • _ utilizarea de programe sau aplicații software, altele decât cele furnizate cu produs sau altele decât cele aprobate de producător
  • _ în caz de deteriorare și/sau îndepărtare a seriei sau a sigiliilor, în caz de ilizibilitate a seriei sau neconcordante intre seria inscrisa in cardul de garantie, seria inscrisa pe produs si serie în programul (software) produsului
  • _ în caz de interferență neautorizată cu produsele software furnizate cu produs, modificări în starea inițială a produsului
  • _ dacă produsul este deteriorat din cauza unor accidente mecanice, impacturi, șoc, lichide, incendiu, impropriu sau neglijent utilizarea, modificarea stării produsului, depozitarea în condiții necorespunzătoare, funcționarea la diferențe mari de temperatură, care provoacă fenomenul de internă condens, expunere excesivă la umiditate sau lumina soarelui

5. Nu se acordă garanție dacă cumpărătorul nu prezintă cardul de garanție emis de vânzător în ziua cumpararii.

6. Garanția nu acoperă următoarele situații: _ transferul dispozitivului pentru utilizare, comercializare sau vânzare către o terță parte/companie